Ampe kìm Extech 38389

(1 đánh giá của khách hàng)

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Peak Hold nắm bắt các dòng chảy cao điểm
  • Máy phát tiếng bíp liên tục
  • Giữ dữ liệu, Tự động tắt nguồn