Ampe kìm Extech EX810

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Dòng điện xoay chiều: 0,1 đến 1000A
  • Điện áp AC: 0.1mV đến 600 V
  • Điện áp DC: 0.1mV đến 600V
  • Điện trở: 0,1 đến 40MΩ