Ampe kìm Extech MA150

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đo AC 300A.
  • Đo True RMS.
  • Dò điện áp không tiếp xúc