Ampe kìm Extech MA61

(1 đánh giá của khách hàng)

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • True RMS
  • Dòng điện AC: 600mA, 6000mA, 60A
  • Phạm vi dòng DC (chỉ MA63): 6000mA, 60A