Ampe kìm Kewtech Kyoritsu KT200

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Tự động nhận thang đo điện áp và điện trở
  • Tự động tắt nguồn
  • Hình dáng dễ dàng dùng 1 tay
  • Chức năng giữ dữ liệu