Ampe kìm Kyoritsu 2040

(1 đánh giá của khách hàng)

Liên hệ

Nhà sản xuất:
AC A0 – 600.0A
±1.5%rdg±5dgt (50/60Hz)
±3.5%rdg±8dgt (40 – 400Hz)
AC V6/60/600V
Auto Ranging
±1.3%rdg±4dgt (50/60Hz)
±3.0%rdg±5dgt (40 – 400Hz)