Ampe kìm Kyoritsu 2210R True RMS 3000A

Liên hệ

Nhà sản xuất:

• Phạm vi đọc rộng tới 3000A
• True RMS
• Chức năng MIN MAX
• Màn hình LCD đèn nền