Ampe kìm Sanwa DCL1200R

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • ACA: 400/1200A /1.7%
  • DCV: 6/60/600V /0.7%
  • ACV: 6/60/600V /1.7%