Ampe kìm Uni-T UT216D đo dòng AC/DC 600A

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Dòng điện AC (A):  60A/600A
  • Dòng điện DC (A): 60A/600A
  • Điện áp AC (V):  400mV/4V/40V/400V/750V
  • Điện áp DC (V):  400mV/4V/40V/400V/1000V
  • Trở kháng (Ω):  600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
  •  Nhiệt độ (°C): -40°C ~ 1000°C