Bơm định lượng Pulsafeeder Pulsatron LD02 S2

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Lưu lượng tối đa: 0.9 lít/giờ.
  • Áp lực tối đa: 5,6 bar.
  • Vật liệu: PVC / Teflon.
  • Kích cỡ cổng kết nối: 10 mm.
  • Công suất: 1/6 HP (130W).
  • Loại dòng điện: 1 pha / 220 V / 50 Hz