Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke Calibration 9173

(1 đánh giá của khách hàng)

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Bộ hiệu chuẩn nhiệt độ khô và đo nhiệt độ chuẩn 9173A156 của Fluke Calibration với Model 9173-INSA (“A” Insert) và INSX, 50 ° C đến 700 cho phép bạn mang lại hiệu suất chất lượng phòng thí nghiệm vào bất kỳ môi trường trường nào bạn có thể làm việc. các kỹ thuật kiểm soát cung cấp độ ổn định tốt như ± 0,005 ° C. Và với điều khiển hai khu vực, tính đồng nhất dọc trục (hoặc “dọc”) tốt tới ± 0,02 ° C trên vùng 60 mm (2,36 in.).