Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Búa thử độ cứng bê tông Huatec HLC210

Nhà sản xuất:
– Kích thước điện cực: Φ37X127mm
– Trọng lượng điện cực: 200g
– Nguồn cung cấp:  Alkaline cell X 6
– Dải đo: ± 1.000 mv
– Độ chính xác: 1mV