Máy phân tích thành phần kim loại Huatec HXRF-120

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Nhỏ, nhẹ và dễ mang theo.
  • Tự động điều chỉnh độ sáng.
  • Có thể cấu hình từ xa qua internet.
  • Xây dựng biểu đồ phần tử ba chiều.
  • Tối ưu độ phân giải phổ.