Máy đo nhiệt độ kim loại SDL300

Liên hệ

Nhà sản xuất:

SDL300 ghi dữ liệu trên thẻ SD ở định dạng Excel. Vane kim loại chịu được nhiệt độ tới 158 ° F (70 ° C) và tốc độ không khí đến 6900ft / phút. Dấu ngày / thời gian của bộ ghi dữ liệu và lưu các bài đọc trên thẻ SD ở định dạng Excel để dễ dàng chuyển đến PC. Điều chỉnh tốc độ lấy mẫu dữ liệu từ 1 đến 3600 giây. Lưu 99 bài đọc thủ công và 20M bài đọc qua thẻ SD 2G.