Camera nhiệt độ Flir TG165 -25 đến 380°C

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi nhiệt độ đối tượng      -25 ° C đến 380 ° C (-13 ° F đến 716 ° F)
  • Sự chính xác         ± 1,5% hoặc 1,5 ° C (2,7 ° F)
  • Độ phân giải         80 × 60 pixel
  • Laser                      Laser phân kỳ kép cho biết vùng đo nhiệt độ, được kích hoạt bằng cách bóp cò
  • Mở rộng bộ nhớ    Tối đa 32 GB thẻ SD
  • Loại bộ nhớ           Thẻ micro SD