Máy đo độ cứng bê tông, máy dò ăn mòn cốt thép Huatec

Các loại máy, dụng cụ, thiết bị đo và kiểm tra độ cứng bê tông, dò độ ăn mòn cốt thép. Máy đo độ cứng bê tông, thiết bị kiểm tra cường độ bê tông. Máy dò ăn mòn cốt thép trong  bê tông Huatec, súng đo cường độ bê tông. Búa thử cường độ bê tông, súng bắn bê tông.

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đo độ cứng bê tông

Máy kiểm tra bê tông Huatec HTH-225 W

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 4.50 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao