Đồng hồ vạn năng cao cấp Amprobe 30XR-A

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Điện áp AC / DC

  • Phạm vi: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V
  • Độ chính xác: ± (1,0% rdg + 1 dgt) DC; ± (1,5% rdg + 4 dgts) AC