Đồng hồ vạn năng Fluke 15B+

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Tính năng chính

  • Xếp hạng an toàn 600 V Cat III
  • Màn hình lớn hơn 50% với đèn nền trắng sáng
  • Điện áp, điện trở, liên tục, điện dung
  • Đầu vào đầu vào cho các phép đo dòng điện xoay chiều và xoay chiều đến 10 dòng điện
  • Kiểm tra diode, giữ dữ liệu