Vạn năng kế Fluke 106

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Tính năng chính

  • Đo kiểm điện áp, điện trở, thông mạch và điện dung
  • Đầu nối vào để đo dòng điện AC và DC lên tới 10 A và đo dòng điện
  • Giữ giá trị