Đồng hồ vạn năng số chính xác Fluke 8845A

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Tính năng, đặc điểm

  • Điện áp DC từ 100mV đến 1000V
  • Điện áp AC từ 100mV đến 750V
  • Điện trở 100Ω đến 100MΩ