Đồng hồ vạn năng Unit-T UT70B đo điện áp DC 1000V

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Thang đo điện áp DC: 400mV/4V/40V/400V/1000V.
  • Thang đo điện áp AC: 4V/40V/400V/750V.
  • Thang đo dòng điện DC: 400µA/4000µA/40mA/400mA/10A.
  • Thang đo dòng điện AC: 400µA/4000µA/40mA/400mA/10A.
  • Thang đo trở kháng: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ