Máy đo pH / mV / ISE và EC / TDS /Điện trở suất/Độ mặn Hanna HI5522-01

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi pH -2.000 đến 20.000 pH
  • Phạm vi mV ± 2000 mV
  • Độ chính xác EC: ± 1% số đọc (± 0,01 S / cm)
  • Độ chính xác TDS: ± 1% số đọc (± 0,01 ppm)
  • Độ chính xác điện trở: ± 2% số đọc (± 1 Ωcm)
Danh mục: Từ khóa: