Kính hiển vi Mobility-LLC EM-21

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Có đèn LED chiếu sáng
  • Độ phóng đại từ 30x
  • Đế bản lớn, chắc chắn
  • Thị kính zoom x10