Máy đo chất lượng không khí Kimo AQ110

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Máy đo cầm tay để đo hàm lượng carbon dioxide (CO2) trong không khí
  • Cũng đo nhiệt độ không khí
  • Cảm biến linh hoạt gắn qua cáp