Máy đo nhiệt độ và nồng độ CO2 Lutron GCH-2028

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo CO2: 0 đến 4000 ppm.
  •  Dữ liệu giữ, Ghi lại (Tối đa, Tối thiểu).
  •  Giao diện máy tính RS232 / USB.
  •  Kch thước 173 x 68 x 42 mm