Máy đo nồng độ CO2 Lutron CO-1000

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi CO: 0 đến 1.000 ppm.
  • Thời gian phản hồi CO: 30 giây.
  • Bản ghi giữ dữ liệu (Tối đa, tối thiểu).