Máy đo nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ CO2 Lutron GCH-2018

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đo nhiệt độ
    + Giải đo : 0 ~ 50 °C
    + Độ phân giải : 0.1
    + Độ chính xác : -0.8 ºC