Máy đo khí CO2 và nhiệt độ Tenmars TM-187

Liên hệ

Nhà sản xuất:

– Màn hình LED lớn để hiển thị.
– Đo: CO2, temp.
– Lựa chọn đơn vị: °C hoặc °F.
– Hiển thị ngày và giờ.
– Chức năng giữ kết quả đo.
– Có thể hẹn giờ.