Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Máy đo nhiệt độ đôi kiểu K Hanna HI935002

Nhà sản xuất:
  • Kênh đầu vào kép
  • Hiệu chuẩn một điểm
  • Vỏ chống nước