Máy đo nhiệt độ Lutron TM-925E

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • LCD size : 44 mm x 29 mm
  • Độ phân giải 0,1, 0,1. ℃ ℉
  • Các kênh T1, T2, T1 – T2, T1
  • Hoạt động: từ 0 đến 50 ℃
  • Công suất dòng DC 5,5 mA