Đầu dò nhiệt độ Testo VAC

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Lý tưởng để đo, cân bằng. xử lý sự cố và tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống thông gió nhiều đầu ra.
  • Đo vận tốc không khí, nhiệt độ, độ ẩm tương đối, bóng ướt / điểm sương.
  • Tự động tính toán lưu lượng.
  • Đo lưu lượng RH và không khí được thực hiện bởi model 605i, 405i, 410i. Kết quả hiển thị qua ứng dụng đầu dò thông minh.