Máy đo điện trở cách điện Kyoritsu 3123A

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3123A, Kyoritsu K3123A -Điện áp thử DC: 5000V /10000V Giải điện trở đo : 5GΩ/200GΩ – 10GΩ/400GΩ