Máy đo điện trở cách điện Kyoritsu 3005A

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3005A, Kyoritsu K3005A – Đo điện trở cách điện : Điện áp thử : 250V/500V/1000V Giải đo : 20MΩ/200MΩ/2000MΩ