Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3166

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Điện áp thử: 1000V.
  • Phạm vi tối đa: 2000MΩ
  • Mid-scale value: 50MΩ
  • Thang đo đầu: 2 – 1000MΩ
  • Độ chính xác: ±5% rdg
  • Thang đo sau: 1/2000MΩ
  • Độ chính xác: ±10% rdg
  • Thang đo điện áp AC: 600V / ±3%