Máy đo độ rung Extech 407860

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Gia tốc (cao điểm): 656ft/s2 (200m/s2),
  • Vận tốc (cao điểm): 7.87in / s (200mm / s),
  • Khoảng cách (Peak): 0.078in (2mm)
  • Độ phân giải để 2ft/s2 (0.5m/s2), 0.02in / s (0,5 mm / s), và 0.001″ (0.005) mm.
  • Kích thước: 7.1 x 2.8 x 1.3 “(180 x 72 x 32mm);