Máy đo độ rung Huatec HG-6320

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Gia tốc từ 10Hz đến 1KHz, 10Hz đến 10KHz 0.1 – 200 m/s
  • Vận tốc từ 10Hz đến 1KHz 0.1 – 200m m/s
  • Độ dịch chuyển 10Hz đến 1KHz 0.001 – 2.0mm
  • Độ chính xác: <5%