Máy đo gió, áp suất, độ ẩm, nhiệt độ môi trường Lutron AH-4223

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Máy đo gió: Van tìm kiếm với thiết bị giám sát thấp.
  • Độ ẩm: Cảm biến độ ẩm
  • Nhiệt độ: Chất bán dẫn