Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Máy đo áp suất Testo 312-3

Nhà sản xuất:
  • Báo động âm thanh và hình ảnh khi vượt quá giới hạn điều chỉnh
  • Chức năng bù nhiệt độ
  • Màn hình LCD 2 dòng rõ ràng với thời gian
  • Chấp thuận DVGW