Máy đo khoảng cách Laser Prexiso P50

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo: 0,05-50 m
  • Cấp bảo vệ: IP54 Đo diện tích, thể tích
  • Đo gián tiếp Pythagoras, đo liên tục
  • Phạm vi sai số: ± 2.0 mm