Thước dây và Laser đo khoảng cách SNDWAY SW-TM40

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo: 40m
  • Độ chính xác: Chênh lệch dưới 2mm
  • Đơn vị đo lường: m/in/ft
  • Tự động tắt laser: 20s