Máy đo lưu lượng chất lỏng siêu âm PCE-TDS 100H

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Dải đo: -32 … 32 m / s, -105 … 105 ft / s
  • Độ phân giải: 0.0001 m / s, 0.00033 ft / s
  • Độ chính xác: ± 1% giá trị đo được
  • Đơn vị: mét, feet, mét khối, lít, feet khối, gallon, thùng dầu, thùng chất lỏng, triệu gallon
  • Độ tuyến tính: 0.5%
  • Độ lặp lại: 0.2%