Máy đo nhiệt độ Lignomat Thermo-Hygrometer TH

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đo nhiệt độ từ -10 ° C đến 50 ° C
  • Độ chính xác RH ± 5%
  • Đo độ ẩm tương đối 20-95%