Máy đo pH PCE-PH 20S

Liên hệ

Nhà sản xuất:

– Chỉ báo đồng thời giá trị pH và nhiệt độ
– Bù nhiệt độ tự động (ATC) trong khoảng 0 … +80 ° C
– Chỉ báo nhiệt độ (° C, ° F)