Máy đo pH PCE-PH 28L

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo ; 0,00 … 14,00 pH
  • độ phân giải: 0,01 pH
  • tính chính xác: ± (0,02 pH + 2 chữ số)