Máy đo pH Hanna HI98161

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Tính năng CAL Check ™ độc đáo
  • Bàn phìm ảo Auto Autooldold ở chế độ đo.
  • Tính năng đóng băng và tự động ghi lại số đọc ổn định
  • Tính năng GLP ghi lại và lưu tới 200 mẫu