Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ Lutron AM-4201

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Màn hình LCD : 65 x 25 mm, 3 1/2 digits.
  • Nhiệt độ hoạt động 0 to 50 (32 to 122 ).
  • Độ ẩm hoạt động Less than 80 % RH.