Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Máy đo tốc độ gió Kimo LV50

Nhà sản xuất:
  • Khả năng kép – đo cả nhiệt độ không khí và tốc độ không khí
  • Phạm vi đo nhiệt độ từ -20 đến + 80 ° C
  • Đo vận tốc từ 0,3 đến 35m / s