Máy hiện sóng số Gw Instek GDS-2000A

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Băng thông 300 MHz / 200 MHz / 100 MHz / 70 MHz, 2 hoặc 4 kênh đầu vào
  • Tốc độ lấy mẫu thời gian thực 2GSa / giây
  • Tốc độ lấy mẫu tương đương 100GSa / giây
  • Ghi tới 2 triệu điểm đo
  • Phạm vi dọc 1mV / div đến 10V / div
  • Phạm vi cơ sở thời gian 1ns / div đến 100s / div