Máy hiện sóng số Tektronix MDO3024 (200Mhz, 4CH, 2.5GS/s)

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Số kênh : 4 kênh, 16 kênh logic ( tùy chọn)
  • Tốc độ lấy mẫu : 2.5 GS/s, Rise Time : 1.14ns
  • Độ dài sóng: 10Mega
  • Có 1 kênh phân tích phổ
  • Khoảng tần số phân tích phổ: 9 kHz – 350MHz ( tùy chọn tới 3GHz)