Máy phân tích thải Kimo E500

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • O2 – Điện hóa 0,00% … 21,00%
  • Ôxy – CO 0,00 ppm … 4000,00 ppm
  • CO2 – Tính 0,00% … 99,90%